Our friends:

Икони, живопис, традиционна българска керамика, арт керамика,сувенири, сребърна бижутерия ул.“Г. С. Раковски“№5, Самоводска чаршия, Велико Търново ++359\888571481 ++359\887375956