Начало Фото галерии Видео галерии Правна рамка Контакти

Основни цели

● Да развиваме и насърчаваме различни видове и форми на пещерния и еко туризъм, като привличаме повече млади хора и популяризираме българските природни и културни дадености в чужбина. Този туризъм е носител на нови послания и надежди в общественото пространство и издига в приоритет отношението към природата и историята.

● Да формираме еко култура сред гражданите на страната с цел опазване на уникалната българска природа.

Осъществяваме рекламна, просветна и научно изследователска дейност.

Сътрудничество с органите на държавната и местната власт при осъществяването на самостоятелна или съвместна дейност.

Привличане и съвместна дейност с български и чуждестранни инвеститори, предлагане на туристически услуги и създаване на малки и средни предприятия при осъществяване на основната дейност.

Работа с проекти и участието на членовете на Асоциацията в български и международни програми и инициативи, свързани с туризма

● Ние се стремим към устойчивото развитие и повишаване качеството на продукта и инфраструктурата в туризма и активно подпомагаме всички в тази област.

Ние искаме да направим България значима и интригуваща дестинация за алтернативен туризъм като същевременно съхраним природата за поколенията.

Въпроси и отговори:
1 Какво трябва да знаете за БАПЕТ
2 Основни цели
3 Защо да станете наш член
4 Условия за членство в БАПЕТ
5 Необходими документи за членство

 

Начало Версия за печат