Начало Фото галерии Видео галерии Правна рамка Контакти

Защо да станете наш член

● За да знаете, че идеите, които имате за развитието на пещерния и еко туризъм в страната, ще получат гласност и ще бъдат реализирани.

● За да сте сигурни, че интересите ви ще бъдат защитени пред всички органи - държавни органи, местното самоуправление, партиите, обществените и непартийните организации, юридическите и частни лица, както и международни организации.

● За да можете да участвате в мероприятията, организирани от БАПЕТ .

● За да имате достъп до информация при кандидатстване за различни и иновационни програми, финансирани от държавата и фондовете на ЕС./Формуляр за кандидатстване за проект може да намерите в регионалните центрове на БАПЕТ/

Всички членове на БАПЕТ (освен физическите лица) могат да публикуват кратко представяне на организацията си в сайта на БАПЕТ като част от членския пакет.

Асоциацията притежава експертен капацитет за изготвяне на проучвания на туристическите ресурси, разработване на туристически продукти и програми, обучение за подобряване на качеството и може да консултира членовете си в тези области.

Всички членове могат да изискват разглеждане и съдействие от органите на БАПЕТ на въпроси, свързани с дейността си.

● Информираме нашите членове и заинтересовани страни за актуални новини, интересни събития в страната и чужбина, тенденции и нововъведения, свързани с алтернативните форми на туризъм.

 

Въпроси и отговори:
1 Какво трябва да знаете за БАПЕТ
2 Основни цели
3 Защо да станете наш член
4 Условия за членство в БАПЕТ
5 Необходими документи за членство

 

Начало Версия за печат