Начало Фото галерии Видео галерии Правна рамка Контакти

Условия за членство в БАПЕТ

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

● Да бъдат български юридически лица (клубове, дружества, регионални асоциации, сдружения, центрове за квалификация и обучение, учебни заведения, фирми, кооперации и др.стопански субекти

Да са регистрирани в България или да имат активни проекти на територията на страната.

● Да желаят да участват активно в дейностите на БАПЕТ, като допринасят за постигането на целите й.

● Да имат доказана прозрачност на дейността и да са с неопетнена репутация.

 

Въпроси и отговори:
1 Какво трябва да знаете за БАПЕТ
2 Основни цели
3 Защо да станете наш член
4 Условия за членство в БАПЕТ
5 Необходими документи за членство

 

Начало Версия за печат