Начало Фото галерии Видео галерии Правна рамка Контакти

Необходими документи за членство

Кандидатите, желаещи да станат членове на БАПЕТ подават съответните документи на Регионалния координатор както следва:

Западен: със седалище гр. София – централен офис, включващ следните области : Благоевград, Кюстендил, Перник, София, София – град, Враца, Монтана и Видин.

Северен: със седалище в гр. Велико Търново, включващ следните области : Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Търговище и Шумен.

Източен: със седалище в гр. Бургас, включващ следните области : Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол.

Южен: със седалище гр. Пловдив, включващ следните области: Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

- молба до УС по образец (образец 1). .: Виж тук :.
- копие от съдебно решение
- удостоверение за наличие или липса на задължения

Документите се представят чрез съответния Регионален център. УС разглежда молбата в трийсет дневен срок и чрез Главния секретар уведомява кандидата за решението. Новоприетите членове получават (чрез РЦ) копия от Устава и Правилника, както и Членска карта (образец 2). След решението на УС, в срок до пет работни дни заплащат определения годишен членски внос, както следва:

100 лв.- за учредителите
200 лв.- за спортни клубове и ЕТ – неюридически лица
300 лв.- за юридически лица
с което възниква членственото правоотношение
Членският внос може да се заплати по банков път.

 

Въпроси и отговори:
1 Какво трябва да знаете за БАПЕТ
2 Основни цели
3 Защо да станете наш член
4 Условия за членство в БАПЕТ
5 Необходими документи за членство

 

Начало Версия за печат